BURGER 2 MIẾNG BÒ, PHÔ MAI & THỊT HEO XÔNG KHÓI WHOPPER

Giá:
Bánh lẻ : 135.000VND
Phần ăn: 169.000VND

Chi tiết

Delivery 1900 6960