BURGER BÒ

BURGER NEW ME

BURGER NEW ME

BURGER NEW ME

New Me Burger

Giá:
Bánh lẻ : 42.000 VND
Phần ăn: 69.000 VND
Chi tiết
BURGER NEW ME
BURGER PHÔ MAI THỊT XÔNG KHÓI

BURGER PHÔ MAI THỊT XÔNG KHÓI

BURGER PHÔ MAI THỊT XÔNG KHÓI

Singles BBQ Bacon Cheese Burger

Giá: 
Bánh lẻ : 59.000 VND
Phần ăn: 89.000 VND
Chi tiết
BURGER PHÔ MAI THỊT XÔNG KHÓI
BURGER BÒ PHÔ MAI

BURGER BÒ PHÔ MAI

BURGER BÒ PHÔ MAI

Cheese Burger

Giá:
Bánh lẻ: 42.000 VND
Phần ăn: 69.000 VND
Chi tiết
BURGER BÒ PHÔ MAI
Delivery 1900 6960