BURGER BÒ NƯỚNG PHÔ MAI THỊT XÔNG KHÓI WHOPPER

Whopper BBQ Bacon Cheese Burger

Giá:
Bánh lẻ : 105.000 VND
Phần ăn: 129.000 VND

Chi tiết

Delivery 1900 6960