BURGER BÒ PHÔ MAI

Cheese Burger

Giá:
Bánh lẻ: 42.000 VND
Phần ăn: 69.000 VND

Chi tiết

Burger bò phô mai BURGER KING® với dưa ngâm giòn rụm, sốt cà chua, mù tạt vàng, phân bổ hài hòa trên lớp phô mai vàng ươm hòa cùng vị béo của những hạt vừng phủ trên mặt bánh.
Delivery 1900 6960