BURGER PHÔ MAI GÀ

Spicy Chic'n Crisp With Cheese Burger

Giá:
Bánh lẻ : 40.000 VND
Phần ăn: 65.000 VND

Chi tiết

Delivery 1900 6960