COMBO GÀ BBQ

Chicken BBQ Combo

Giá: 50.000 VND
Bao Gồm:
01 Miếng gà BBQ 
01 Khoai nhỏ
01 Milo vừa
01 Cone 5K

Chi tiết

Delivery 1900 6960