Combo Gà Crispy

Chicken Crispy Combo

Giá: 50.000 VND
Bao Gồm: 
01 Miếng gà Crispy 
01 Khoai nhỏ
01 Milo vừa 
01 Cone 5K

Chi tiết

Delivery 1900 6960