COMBO GÀ RÁN CAY

Flamin' Chicken

Giá: 90.000 VND
02 Miếng gà Flamin
01 Khoai vừa (M)
01 Coke (M)

Chi tiết

Delivery 1900 6960