COMBO GÀ SỐT BBQ

BBQ Chicken

Giá: 90.000 VND
02 miếng gà BBQ 
01 Khoai vừa
01 Coke (M)

Chi tiết

Delivery 1900 6960