DOUBLE WHOPPER

BURGER 2 MIẾNG BÒ, PHÔ MAI & THỊT HEO XÔNG KHÓI WHOPPER

BURGER 2 MIẾNG BÒ, PHÔ MAI & THỊT HEO XÔNG KHÓI WHOPPER

BURGER 2 MIẾNG BÒ, PHÔ MAI & THỊT HEO XÔNG KHÓI WHOPPER

Giá:
Bánh lẻ : 135.000VND
Phần ăn: 169.000VND
Chi tiết
BURGER 2 MIẾNG BÒ, PHÔ MAI & THỊT HEO XÔNG KHÓI WHOPPER
BURGER 2 MIẾNG BÒ NƯỚNG WHOPPER

BURGER 2 MIẾNG BÒ NƯỚNG WHOPPER

BURGER 2 MIẾNG BÒ NƯỚNG WHOPPER

Double Burger

Giá:
Bánh lẻ : 109.000VND
Phần ăn: 135.000VND
Chi tiết
BURGER 2 MIẾNG BÒ NƯỚNG WHOPPER
BURGER 2 MIẾNG BÒ THỊT HEO XÔNG KHÓI

BURGER 2 MIẾNG BÒ THỊT HEO XÔNG KHÓI

BURGER 2 MIẾNG BÒ THỊT HEO XÔNG KHÓI

BK Double BBQ Bacon Cheese

Giá:
Bánh lẻ : 79.000VND
Phần ăn: 109.000VND
Chi tiết
BURGER 2 MIẾNG BÒ THỊT HEO XÔNG KHÓI
BURGER 2 MIẾNG BÒ PHÔ MAI

BURGER 2 MIẾNG BÒ PHÔ MAI

BURGER 2 MIẾNG BÒ PHÔ MAI

BK Double Cheese Burger

Giá:
Bánh lẻ : 55.000VND
Phần ăn: 86.000VND
Chi tiết
BURGER 2 MIẾNG BÒ PHÔ MAI
BURGER 2 MIẾNG BÒ NƯỚNG WHOPPER JR.

BURGER 2 MIẾNG BÒ NƯỚNG WHOPPER JR.

BURGER 2 MIẾNG BÒ NƯỚNG WHOPPER JR.

Double Burger Jr.

Giá:
Phần ăn: 85.000VND
Bánh lẻ : 55.000VND
Chi tiết
BURGER 2 MIẾNG BÒ NƯỚNG WHOPPER JR.
Delivery 1900 6960