GÀ RÁN

GÀ RÁN GIÒN CAY/GÀ RÁN GIÒN KHÔNG CAY

GÀ RÁN GIÒN CAY/GÀ RÁN GIÒN KHÔNG CAY

GÀ RÁN GIÒN CAY/GÀ RÁN GIÒN KHÔNG CAY

Giá: 34.000 VND
Chi tiết
GÀ RÁN GIÒN CAY/GÀ RÁN GIÒN KHÔNG CAY
COMBO GÀ RÁN GIÒN

COMBO GÀ RÁN GIÒN

COMBO GÀ RÁN GIÒN

Crispy Chicken Combo

Giá: 90.000 VND
02 Miếng Gà Crispy
01 Khoai vừa (M)
01 Coke (M)
Chi tiết
COMBO GÀ RÁN GIÒN
COMBO GÀ RÁN CAY

COMBO GÀ RÁN CAY

COMBO GÀ RÁN CAY

Flamin' Chicken

Giá: 90.000 VND
02 Miếng gà Flamin
01 Khoai vừa (M)
01 Coke (M)
Chi tiết
COMBO GÀ RÁN CAY
COMBO GÀ SỐT BBQ

COMBO GÀ SỐT BBQ

COMBO GÀ SỐT BBQ

BBQ Chicken

Giá: 90.000 VND
02 miếng gà BBQ 
01 Khoai vừa
01 Coke (M)
Chi tiết
COMBO GÀ SỐT BBQ
GÀ SỐT BBQ

GÀ SỐT BBQ

GÀ SỐT BBQ

BBQ Wings

Giá: 39.000 VND
Chi tiết
GÀ SỐT BBQ
Delivery 1900 6960