MÓN ĂN KÈM

KEM CÂY

KEM CÂY

KEM CÂY

Cone

Giá:  9.900VND --> 5.000 VND
Chi tiết
KEM CÂY
GÀ NUGGETS

GÀ NUGGETS

GÀ NUGGETS

Chicken Nuggets

Giá:
3 miếng: 23.000 VND
4 miếng: 30.000 VND

6 miếng: 40.000 VND

Chi tiết
GÀ NUGGETS
KEM LY

KEM LY

KEM LY

Sundaes

Giá: 39.000 VND  --> 25.000VND
Chi tiết
KEM LY
KHOAI TÂY CHIÊN

KHOAI TÂY CHIÊN

KHOAI TÂY CHIÊN

FRIES

Giá:
Khoai vừa: 20.000 VND
Khoai lớn: 29.000 VND
Chi tiết
KHOAI TÂY CHIÊN
Delivery 1900 6960