PHẦN ĂN TRẺ EM

PHẦN ĂN TRẺ EM
COMBO GÀ BBQ

COMBO GÀ BBQ

COMBO GÀ BBQ

Chicken BBQ Combo

Giá: 50.000 VND
Bao Gồm:
01 Miếng gà BBQ 
01 Khoai nhỏ
01 Milo vừa
01 Cone 5K
Chi tiết
COMBO GÀ BBQ
Combo Gà Crispy

Combo Gà Crispy

Combo Gà Crispy

Chicken Crispy Combo

Giá: 50.000 VND
Including: 
01 Crispy 
01 French Fries (M)
01 Milo (M)
01 Cone 5K
Chi tiết
Combo Gà Crispy
COMBO BURGER PHÔ MAI BÒ

COMBO BURGER PHÔ MAI BÒ

COMBO BURGER PHÔ MAI BÒ

Cheese Burger Meal

Giá: 50.000 VND
Bao gồm:
01 CheeseBurger
01 French Fries (M)
01 Milo (M)
01 Cone 
Chi tiết
COMBO BURGER PHÔ MAI BÒ
COMBO BURGER BÒ NƯỚNG BBQ

COMBO BURGER BÒ NƯỚNG BBQ

COMBO BURGER BÒ NƯỚNG BBQ

BBQ Burger Meal

Giá: 50.000 VND

Bao gồm:
01 Burger Bò Nướng BBQ 
01 Khoai (M)
01 Cone 
01 Milo (M)
Chi tiết
COMBO BURGER BÒ NƯỚNG BBQ
Delivery 1900 6960