SUPER SALE - SIÊU COMBO


SUPER SALE - SIÊU COMBO

Chương trình áp dụng từ ngày: 8/12/2017
Thông tin chương trình gồm 3 combo: 
  • Combo 2 người: 2 bánh (New Me/Whopper Jr/Cheese Burger/CNC Cheese) hoặc 2 gà BBQ Wings + 2 thức ăn kèm (Khoai vừa/3 miếng gà không xương) + 2 ly Coke + 2 Kem Cone. Giá 129.000 VND. Tiết kiệm đến 29%
  • Combo 3 người: 3 bánh (New Me/Whopper Jr/Cheese Burger/CNC Cheese) hoặc 3 gà BBQ Wings + 3 thức ăn kèm (Khoai vừa/3 miếng gà không xương) + 3 ly Coke + 3 Kem Cone. Giá 189.000 VND. Tiết kiệm đến 31%
  • Combo 4 người: 4 bánh (New Me/Whopper Jr/Cheese Burger/CNC Cheese) hoặc 4 gà BBQ Wings + 4 thức ăn kèm (Khoai vừa/3 miếng gà không xương) + 4 ly Coke + 4 Kem Cone. Giá 219.000 VND. Tiết kiệm đến 40%
Lưu ý: 
  • Chương trình áp dụng cho dùng tại chỗ, mua về và giao hàng tận nơi
  • Chương trình không áp dụng cho các cửa hàng sân bay