TẾT ĂN NO - NHẬN LÌ XÌ TO


BURGER KING ĐÓN TẾT HOÀNH TRÁNG VỚI CHƯƠNG TRÌNH


MUA 01 WHOPPER TẶNG 03 MIẾNG NUGGETS +
05 BAO LÌ XÌ MAY MẮN




------------------------------

Chương trình áp dụng từ ngày 29/01/2018 - 11/03/2018
Số lượng bao lì xì có hạn
Chương trình không áp dụng với hóa đơn từ 500,000VND trở lên
Chương trình không áp dụng cho dịch vụ Delivery (bao gồm số HOTLINE: 1900 6960, đặt hàng trên Website Vietnammm và DeliveryNow)