[Burger King] Tuyển Dụng 2018 - Vị trí Part Time/Full Time

[Burger King] Tuyển Dụng 2018 - Vị trí Part Time/Full Time

Chúng tôi luôn trân trọng các bạn có mong ước tham gia vào đại gia đình Burger King.
Nhẫn nại - nhiệt huyết - thận trọng - kỷ luật - đoàn kết là những điều sẽ giúp bạn phát triển cùng chúng tôi.
Cùng theo dõi tin tuyển dụng để cập nhật hồ sơ cho chúng tôi nhé!
Delivery 1900 6960