Burger bò khoai giòn tràn phô mai (bánh lớn)

Burger bò khoai giòn tràn phô mai (bánh lớn)
Burger bò khoai giòn tràn phô mai (bánh lớn)

THÔNG TIN DINH DƯỠNG

  • Calories
  • Sugar
  • Protein
  • Fat
  • Cholesterol
  • Carbohydrates
delivery