WHOPPER

WHOPPER
Burger bò nướng Whopper ( cỡ lớn )
Số Lượng Phần Ăn

125.000 VND

THÔNG TIN DINH DƯỠNG

  • Calories
  • Sugar
  • Protein
  • Fat
  • Cholesterol
  • Carbohydrates
delivery