BURGER BÒ NƯỚNG KHOAI TÂY LÁT

BURGER BÒ NƯỚNG KHOAI TÂY LÁT
BURGER BÒ NƯỚNG KHOAI TÂY LÁT


THÔNG TIN DINH DƯỠNG

  • Calories
  • Sugar
  • Protein
  • Fat
  • Cholesterol
  • Carbohydrates
delivery