DOUBLE BBQ BACON CHEESE

DOUBLE BBQ BACON CHEESE
Burger 2 miếng bò nướng phô mai thịt xông khói
Số Lượng Phần Ăn

105.000 VND

THÔNG TIN DINH DƯỠNG

  • Calories
  • Sugar
  • Protein
  • Fat
  • Cholesterol
  • Carbohydrates
delivery