BURGER 2 MIẾNG BÒ PHÔ MAI THỊT XÔNG KHÓI

BURGER 2 MIẾNG BÒ PHÔ MAI THỊT XÔNG KHÓI
BURGER 2 MIẾNG BÒ PHÔ MAI THỊT XÔNG KHÓI
Số Lượng Phần Ăn

97.000 VND

THÔNG TIN DINH DƯỠNG

  • Calories
  • Sugar
  • Protein
  • Fat
  • Cholesterol
  • Carbohydrates
delivery