BURGER 2 MIẾNG BÒ NƯỚNG PHÔ MAI THỊT XÔNG KHÓI WHOPPER

BURGER 2 MIẾNG BÒ NƯỚNG PHÔ MAI THỊT XÔNG KHÓI WHOPPER
BURGER 2 MIẾNG BÒ NƯỚNG PHÔ MAI THỊT XÔNG KHÓI WHOPPER
Số Lượng Phần Ăn

188.000 VND

THÔNG TIN DINH DƯỠNG

  • Calories
  • Sugar
  • Protein
  • Fat
  • Cholesterol
  • Carbohydrates
delivery