SINGLE BBQ BACON CHEESE BURGER

SINGLE BBQ BACON CHEESE BURGER
Burger bò phô mai thịt heo xông khói
Số Lượng Phần Ăn

69.000 VND

THÔNG TIN DINH DƯỠNG

  • Calories
  • Sugar
  • Protein
  • Fat
  • Cholesterol
  • Carbohydrates
delivery