BURGER BÒ THỊT HEO XÔNG KHÓI

BURGER BÒ THỊT HEO XÔNG KHÓI
1 BURGER BÒ THỊT HEO XÔNG KHÓISố Lượng Phần Ăn

67.500 VND

THÔNG TIN DINH DƯỠNG

  • Calories
  • Sugar
  • Protein
  • Fat
  • Cholesterol
  • Carbohydrates
delivery