WHOPPER BBQ BACON & CHEESE

WHOPPER BBQ BACON & CHEESE
Burger Whopper phô mai thịt xông khói ( cỡ lớn)

145.000 VND

THÔNG TIN DINH DƯỠNG

  • Calories
  • Sugar
  • Protein
  • Fat
  • Cholesterol
  • Carbohydrates
delivery