BURGER BÒ NƯỚNG PHÔ MAI THỊT HEO XÔNG KHÓI WHOPPER

BURGER BÒ NƯỚNG PHÔ MAI THỊT HEO XÔNG KHÓI WHOPPER
BURGER BÒ NƯỚNG PHÔ MAI THỊT HEO XÔNG KHÓI WHOPPER

Số Lượng Phần Ăn

149.000 VND

THÔNG TIN DINH DƯỠNG

  • Calories
  • Sugar
  • Protein
  • Fat
  • Cholesterol
  • Carbohydrates
delivery