COMBO CHEESE BURGER

COMBO CHEESE BURGER
1 Burger bò nướng phô mai + Khoai chiên (M) + 1 Đồ uống

65.000 VND

THÔNG TIN DINH DƯỠNG

  • Calories
  • Sugar
  • Protein
  • Fat
  • Cholesterol
  • Carbohydrates
delivery