COMBO BURGER BÒ THỊT HEO XÔNG KHÓI

COMBO BURGER BÒ THỊT HEO XÔNG KHÓI
1 Burger Bò Thịt Heo Xông Khói Sốt BBQ + 1 Khoai Tây Chiên (M) + 1 Nước ngọt

Số Lượng Phần Ăn

99.000 VND

THÔNG TIN DINH DƯỠNG

  • Calories
  • Sugar
  • Protein
  • Fat
  • Cholesterol
  • Carbohydrates
delivery