COMBO BURGER BÒ NƯỚNG WHOPPER JR.

COMBO BURGER BÒ NƯỚNG WHOPPER JR.
1 Burger Bò Nướng Whopper Jr + 1 Khoai Tây Chiên (M) + 1 Nước ngọt.
Số Lượng Phần Ăn

85.000 VND

THÔNG TIN DINH DƯỠNG

  • Calories
  • Sugar
  • Protein
  • Fat
  • Cholesterol
  • Carbohydrates
delivery