COMBO WHOPPER JR.

COMBO WHOPPER JR.
1 Burger Whopper ( cỡ vừa ) + Khoai chiên (M) + 1 Đồ uống

75.000 VND

THÔNG TIN DINH DƯỠNG

  • Calories
  • Sugar
  • Protein
  • Fat
  • Cholesterol
  • Carbohydrates
delivery