BURGER PHÔ MAI GÀ

BURGER PHÔ MAI GÀ
Combo Gồm : 1 BURGER PHÔ MAI GÀ


Số Lượng Phần Ăn

40.000 VND

THÔNG TIN DINH DƯỠNG

  • Calories
  • Sugar
  • Protein
  • Fat
  • Cholesterol
  • Carbohydrates
delivery