COMBO BURGER GÀ PHÔ MAI SỐT BBQ

COMBO BURGER GÀ PHÔ MAI SỐT BBQ
1 Burger Gà Phô Mai Sốt BBQ + 1 Khoai tây chiên (M) + 1 Nước ngọt
Số Lượng Phần Ăn

73.500 VND

delivery