COMBO BURGER GÀ NƯỚNG

COMBO BURGER GÀ NƯỚNG
Combo Gồm : 1 Nước (M) + 1 Khoai Tây (M)

Số Lượng Phần Ăn

85.000 VND

THÔNG TIN DINH DƯỠNG

  • Calories
  • Sugar
  • Protein
  • Fat
  • Cholesterol
  • Carbohydrates
delivery