CHEESY FRIES BACON

CHEESY FRIES BACON
Khoai Tây Chiên Thịt Xông Khói Tắm Phô Mai

Số Lượng Phần Ăn

39.000 VND

THÔNG TIN DINH DƯỠNG

  • Calories
  • Sugar
  • Protein
  • Fat
  • Cholesterol
  • Carbohydrates
delivery