KHOAI TÂY TẮM PHÔ MAI THỊT XÔNG KHÓI

KHOAI TÂY TẮM PHÔ MAI THỊT XÔNG KHÓI
Khoai Tây Chiên Thịt Xông Khói Tắm Phô Mai

Số Lượng Phần Ăn

45.000 VND

THÔNG TIN DINH DƯỠNG

  • Calories
  • Sugar
  • Protein
  • Fat
  • Cholesterol
  • Carbohydrates
delivery