CHEESY FRIES

CHEESY FRIES
Khoai Tây Chiên Tắm Phô Mai
KHOAI TÂY CHIÊN SIZE M   +0 VND

Số Lượng Phần Ăn

29.000 VND

THÔNG TIN DINH DƯỠNG

  • Calories
  • Sugar
  • Protein
  • Fat
  • Cholesterol
  • Carbohydrates
delivery