KHOAI TÂY TẮM PHÔ MAI

KHOAI TÂY TẮM PHÔ MAI
CHEESY FRIES
KHOAI TÂY CHIÊN SIZE M   +0 VND

35.000 VND

THÔNG TIN DINH DƯỠNG

  • Calories
  • Sugar
  • Protein
  • Fat
  • Cholesterol
  • Carbohydrates
delivery