Cơm bò nướng sốt phô mai

Cơm bò nướng sốt phô mai
Com bo gồm 1 Cơm bò nướng sốt phô mai
Cơm bò nướng sốt phô mai (simple)   +0 VND

Số Lượng Phần Ăn

52.000 VND

THÔNG TIN DINH DƯỠNG

  • Calories
  • Sugar
  • Protein
  • Fat
  • Cholesterol
  • Carbohydrates
delivery