Cơm bò sốt tiêu đen

Cơm bò sốt tiêu đen
Combo gồm 1 cơm bò sốt tiêu đen
Số Lượng Phần Ăn

49.000 VND

THÔNG TIN DINH DƯỠNG

  • Calories
  • Sugar
  • Protein
  • Fat
  • Cholesterol
  • Carbohydrates
delivery