Cơm cánh gà nướng BBQ

Cơm cánh gà nướng BBQ
Cơm cánh gà nướng BBQ
Cơm cánh gà nướng BBQ (simple)   +0 VND

Số Lượng Phần Ăn

55.000 VND

THÔNG TIN DINH DƯỠNG

  • Calories
  • Sugar
  • Protein
  • Fat
  • Cholesterol
  • Carbohydrates
delivery