BBQ WING RICE COMBO

BBQ WING RICE COMBO
Cơm cánh gà nướng BBQ + 1 Đồ uống
Cơm cánh gà nướng BBQ (simple)   +0 VND

45.000 VND

THÔNG TIN DINH DƯỠNG

  • Calories
  • Sugar
  • Protein
  • Fat
  • Cholesterol
  • Carbohydrates
delivery