BBQ BEEF RICE COMBO

BBQ BEEF RICE COMBO
Cơm bò nướng sốt BBQ + 1 Đồ uống
Cơm bò nướng sốt BBQ (simple)   +0 VND

Số Lượng Phần Ăn

45.000 VND

THÔNG TIN DINH DƯỠNG

  • Calories
  • Sugar
  • Protein
  • Fat
  • Cholesterol
  • Carbohydrates
delivery