Combo Cơm bò nướng sốt phô mai

Combo Cơm bò nướng sốt phô mai
Combo gồm 1 cơm + 1 nước
Cơm bò nướng sốt phô mai (simple)   +0 VND

Số Lượng Phần Ăn

67.500 VND

THÔNG TIN DINH DƯỠNG

  • Calories
  • Sugar
  • Protein
  • Fat
  • Cholesterol
  • Carbohydrates
delivery