COMBO "ĂN THẬT"

COMBO "ĂN THẬT"
2 Burger Bò Phô Mai + 2pcs Phô Mai Que + 1 Khoai tây chiên (M) + 2 Nước ngọt
Số Lượng Phần Ăn

295.000 VND

delivery