COMBO BACON LOVER

COMBO BACON LOVER
Burger Bò Phô Mai + 4 miếng Bò Thịt Heo Xông Khói + 1 Khoai tây chiên (S) + 1 Nước ngọt
Số Lượng Phần Ăn

69.000 VND

delivery