Combo BÒ TẮM PHÔ MAI (BÁNH LỚN)

Combo BÒ TẮM PHÔ MAI (BÁNH LỚN)
Combo gồm: Bò Tắm Phô Mai cỡ lớn + Khoai Tây Chiên + Nước ngọt (Free Refill)

Số Lượng Phần Ăn

143.000 VND

THÔNG TIN DINH DƯỠNG

  • Calories
  • Sugar
  • Protein
  • Fat
  • Cholesterol
  • Carbohydrates
delivery