COMBO BURGER CÁ

COMBO BURGER CÁ
1 Burger Cá + 1 Khoai Tây Chiên (M) + 1 Nước ngọt
Số Lượng Phần Ăn

73.500 VND

delivery