COMBO BURGER CÁ HỒI XÔNG KHÓI - 3 NGƯỜI

COMBO BURGER CÁ HỒI XÔNG KHÓI - 3 NGƯỜI
2 Burger Cá Hồi Xông Khói + 1 Burger Bò Nướng Lửa Hồng cỡ vừa + 4 miếng Cá Cuộn Rong Biển + 3 Nước ngọt
Số Lượng Phần Ăn

239.000 VND

delivery