Combo SAY YES - For 2 People

Combo SAY YES - For 2 People
2 Bò Tắm Phô Mai cỡ lớn + Khoai Tây Tắm Phô Mai + 4pcs Nugget + 2 Coke

Số Lượng Phần Ăn

251.000 VND

THÔNG TIN DINH DƯỠNG

  • Calories
  • Sugar
  • Protein
  • Fat
  • Cholesterol
  • Carbohydrates
delivery