COMBO "SỐNG CHẤT"

COMBO "SỐNG CHẤT"
2 Burger Tắm Bò Phô Mai (cỡ vừa) + 2 Cá Cuộn Rong Biển + 1 Khoai Tây Chiên Tắm Phô Mai + 2 Nước Ngọt
Số Lượng Phần Ăn

191.000 VND

delivery