COMBO "SỐNG CHẤT"

COMBO "SỐNG CHẤT"
2 Burger Bò Phô Mai + 2pcs Cá Cuộn Rong Biển + 1 Khoai Tây Chiên Tắm Phô Mai + 2 Nước ngọt
Số Lượng Phần Ăn

195.000 VND

delivery