COMBO BBQ CHIC'N CRISP CHEESE BURGER

COMBO BBQ CHIC'N CRISP CHEESE BURGER
1 Burger Gà Phô Mai Sốt BBQ + 1 Khoai tây chiên (M) + 1 Nước ngọt
Số Lượng Phần Ăn

65.000 VND

delivery