COMBO BEEF LOVER

COMBO BEEF LOVER
Burger 2 miếng Bò Phô Mai + 1 Khoai tây chiên (S) + 1 Nước ngọt
Số Lượng Phần Ăn

79.000 VND

delivery