Combo Burger 2 miếng bò khoai giòn tràn phô mai

Combo Burger 2 miếng bò khoai giòn tràn phô mai
Combo Gồm : 1 Nước (Free Refill) + 1 Khoai Tây (M)

THÔNG TIN DINH DƯỠNG

  • Calories
  • Sugar
  • Protein
  • Fat
  • Cholesterol
  • Carbohydrates
delivery