COMBO BURGER 2 MIẾNG BÒ KHOAI GIÒN TRÀN PHÔ MAI

COMBO BURGER 2 MIẾNG BÒ KHOAI GIÒN TRÀN PHÔ MAI
1 Burger 2 Miếng Bò Khoai Giòn Tràn Phô Mai + 1 Khoai tây chiên (M) + 1 Nước ngọt

Số Lượng Phần Ăn

129.000 VND

THÔNG TIN DINH DƯỠNG

  • Calories
  • Sugar
  • Protein
  • Fat
  • Cholesterol
  • Carbohydrates
delivery