COMBO BURGER BÒ KHOAI GIÒN TRÀN PHÔ MAI (BÁNH LỚN)

COMBO BURGER BÒ KHOAI GIÒN TRÀN PHÔ MAI (BÁNH LỚN)
1 Burger Bò Khoai Giòn Tràn Phô Mai (Bánh Lớn) + Khoai Tây Chiên (M) + Nước ngọt

Số Lượng Phần Ăn

177.000 VND

THÔNG TIN DINH DƯỠNG

  • Calories
  • Sugar
  • Protein
  • Fat
  • Cholesterol
  • Carbohydrates
delivery