COMBO BURGER 2 MIẾNG BÒ KHOAI GIÒN TRÀN PHÔ MAI (BÁNH LỚN)

COMBO BURGER 2 MIẾNG BÒ KHOAI GIÒN TRÀN PHÔ MAI (BÁNH LỚN)
1 Burger 2 Miếng Bò Khoai Giòn Tràn Phô Mai (Bánh Lớn) + 1 Khoai Tây Chiên (M) + Nước ngọt

Số Lượng Phần Ăn

235.000 VND

THÔNG TIN DINH DƯỠNG

  • Calories
  • Sugar
  • Protein
  • Fat
  • Cholesterol
  • Carbohydrates
delivery